کتاب Box Model در css

هر عنصر html را مانند یک مستطیل در نظر بگیرید. css این امکان را فراهم کرده که بتوانیم این مستطیل فرضی را به لحاظ طول و عرض، پس زمینه، حاشیه اطراف و ... به کمک Box-Model مدیریت کنیم.

کتاب Box Model در css
کتاب الکترونیک مجازی

Box-Model یکی از اساسی ترین مفاهیم css است و تقریبا برای اکثر تگ ها و عناصر html کاربرد دارد. به کمک آن می توانیم موارد زیر را کنترل و تنظیم کنیم:

 • خطوط حاشیه border
 • حاشیه padding
 • فاصله از عناصر همجوار margin
 • طول و عرض width , height
 • پس زمینه

همچنین بحث رنگ ها و تکنیک های موجود در css برای معرفی رنگ هم در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

سرفصل های این کتاب عبارتند از:

 • رنگ ها در CSS
  • مقادیر RGB
  • Opacity
  • HSL color
 • Box Model
  • Border
  • padding و margin
  • گوشه های گرد
  • سایه
  • Box-sizing
  • عرض و ارتفاع
  • پس زمینه
  • Overflow
هزینه ها
انتخاب آیتم های ستاره دار اجباری است
عنوان هزینه تعداد
هزینه * رایگان -
محتوا
 • - کتاب آموزش Box-Model در css

 • کتاب Box Model در css

توسعه وب / HTML-CSS