کتاب الکترونیک آموزش css - سلکتورها

قوانین css روی عناصر html اعمال می شوند و ظاهر صفحه وب را مدیریت می کنند. سلکتورها تعیین می کنند چه قانونی روی کدام عنصر صفحه اعمال شود. در این آموزش به قوانین سلکتورها می پردازیم.

کتاب الکترونیک آموزش css - سلکتورها
کتاب الکترونیک مجازی

شیوه نامه ها از یک مدل آبشاری پیروی می کند، به همین دلیل نام آن ها شیوه نامه های آبشاری یا cascading style sheet یا به طور مخفف CSS می باشد.

در این کتاب ضمن پرداختن به قوانین CSS به مهمترین بحث آن یعنی سلکتورها می پردازیم. سلکتورها تعیین می کنند خصوصیات CSS باید به کدام تگ های HTML اعمال شوند. سطوح مختلف سلکتورها، مفهوم آبشاری، اولویت سلکتورها و قوانین حاکم بر آنها به طور کامل در این کتاب بررسی می شود.

فهرست مطالب

 • CSS چیست؟
  • CSS چیست؟
  • انواع (سطوح) شیوه نامه های آبشاری
  • نحوه نوشتن دستورات CSS
  • شیوه نامه های درونی
  • شیوه نامه های داخلی
  • شیوه نامه های خارجی
  • تگ link
  • ساختار یک شیوه نامه
  • توضیحات
 • Selectorها
  • type selector
  • Class selector
  • یک تگ و چند کلاس
  • ID selector
  • Universal selector
  • قوانین CSS روی گروهی از تگ ها
  • رابطه پدر فرزندی در HTML
  • selector پدر فرزندی
  • selector فرزند
  • selevtorهای خواهر برادری sibling
  • کلاس های کاذب
  • کلاس های کاذب فرزندی
  • عناصر با المان های کاذب
  • selector های صفت
 • مدل آبشاری
  • وراثت در CSS
  • محدودیت های وراثت
  • مدل آبشاری
  • مدل آبشاری و وراثت
  • یک تگ و چند خصوصیت
  • important
هزینه ها
انتخاب آیتم های ستاره دار اجباری است
عنوان هزینه تعداد
هزینه * ۴۵۰۰۰۰ ریال -
پرسش و پاسخ

اگر با HTML و CSS آشنایی مقدماتی دارید، لازم است قوانین سلکتورها را به خوبی درک کنید لذا این کتاب را به شما توصیه می کنیم.

محتوا
 • - کتاب

 • دانلود فهرست کتاب آموزش css - سلکتورها به صورت رایگان

  در فایل دمو می توانید فهرست کتاب را به صورت رایگان دانلود کنید.

  کتاب راهنمای کامل سلکتورها در CSS