رشته ها و متد های کتابخانه ای در سی شارپ

در #C می توانید از رشته ها به عنوان آرایه ای از کاراکترها استفاده کنید. کلاس String متد های بی شماری دارد که در کار با اشیاء رشته ای به شما کمک می کند. در این مقاله برخی از متداول ترین متد های کتابخانه ای را به همراه یک اینفوگرافی آموزش داده ایم.

رشته ها و متد های کتابخانه ای در سی شارپ
Article مجازی

متد های کتابخانه ای متد هایی هستند که توسط دات نت آماده شده اند و در اختیار ما قرار گرفته اند. متد های مربوط به رشته ها عبارتند از:

ToUpper , ToLower

این متد حروف کوچک را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

string s="ali";
string result=s.ToUpper();// "ALI"

Replace

این متد کاراکتر یا رشته ای را دریافت می کند و یک کاراکتر یا رشته ی دیگر جایگزین آن می کند.

string s="Hello world";
string result=s.Replace(" ", "-");// "Hello-world"

SubString

این متد یک رشته را از داخل رشته اصلی استخراج می کند.

string s="rahinab";
string result=s.Substring(2,2); // "hi"

یعنی از کاراکتر دوم شروع کن و ۲ کاراکتر اول را چاپ کن. در واقع:

(تعداد کاراکتر ، اندیس شروع)substring

IndexOf

زمانی که بخواهیم اندیس یک کاراکتر را در یک رشته پیدا کنیم از این متد استفاده می کنیم. در واقع اندیس اولین کاراکتر در رشته را پیدا می کند.

string s="alireza";
int m=s.IndexOf("i"); // "2"

LastIndoxOf

بر عکس متد قبل، این متد اندیس آخرین کاراکتر در رشته را پیدا می کند.

string s="alireza";
int m=s.LastIndexOf("a"); // "6"

Contains

این متد ساختار تصمیم گیری دارد و به جستجوی رشته ای در رشته دیگر می پردازد و اگر رشته مورد نظر در رشته اصلی بود عبارت true و در غیر این صورت عبارت false را نمایش می دهد.

string s="alireza";
bool b=s.Contains("reza"); // "true"

StartWidth

این متد نیز ساختار تصمیم گیری دارد و بررسی می کند که رشته اصلی با چه کاراکتری آغاز شده است؛ اگر با کاراکتر نوشته شده آغاز شده باشد عبارت true و در غیر اینصورت عبارت false را چاپ می کند.

string s="rahinab";
bool b=s.StartWidth("r"); // "true"

Endwidth

بر عکس متد قبل این متد بررسی می کند که رشته اصلی با چه کاراکتری خاتمه می یابد.

string s="rahinab";
bool b=s.EndtWidth("b"); // "true"

Insert

این متد یک رشته را در رشته ای دیگر درج می کند.

string s="abcd";
string result=s.Insert(2,"xyz"); // "abxyzcd"

در واقع:

(مقدار ، اندیس شروع)Insert

Remove

این متد با در نظر گرفتن اندیس شروع و تعداد کاراکتر، کاراکتر ها را از رشته اصلی حذف می کند.

string s="alireza";
string result=s.Remove(3,4); // "ali"

Trim

کار این متد حذف تمام فضا های خالی از رشته است.

string s=" alireza ";
string result=s.Trim(); // "alireza"

Equals

این متد به مقایسه دو رشته از نظر برابری می پردازد.

string s1="ali";
bool b=s1.Equals(“Ali"); // "false"

String.Concat

این متد از دسته متد های استاتیک است که به الحاق کردن چندین رشته می پردازد.

string s1="ali";
string s2="reza";
string name=string.Concat(s1,s2); // "alireza"

String.Compare

این متد به مقایسه دو رشته از لحاظ دیکشنری می پردازد. اگر دو رشته کاملا با هم مساوی باشند عدد صفر، اگر رشته اول از رشته دوم بزرگتر باشد عدد ۱ و در غیر اینصورت عدد ۱- را نمایش می دهد.

string s1="ali";
string s2="reza";
int result=string.Compare(s1,s2); // "-1"

String.Equals

این متد نیز تساوی دو رشته را با هم بررسی می کند.

string s1="ali";
string s2="Ali";
bool b=string.Equals(s1,s2); // "false"

 

آموزشی فرمت دهی اعداد را می توانید به طور کامل تر با مراجعه به دوره آموزش سی شارپ ۸ مشاهده نمایید. (ویدیو شماره ۴۹)

در اینفوگرافیک زیر می توانید خلاصه این مقاله را مشاهده نمایید.

 
برنامه نویسی / C#