آرایه‌های ادبی ویژه آزمون‌های استخدامی

بازدیدها : 1150

19 جلسه، 70 دقیقه

در این دوره، تمام آرایه‌های ادبی مهم در آزمون استخدامی را با بیانی ساده، آموزش می‌دهیم.

اول مهم‌ترین آرایه‌های ادبی را بر اساس آزمون‌های استخدامی سال‌های قبل معرفی می‌کنیم، بعد به تعداد کافی از سؤالات را مرور خواهیم کرد.

 

همون طور که می‌دانید آرایه‌های ادبی یا صنایع ادبی، دسته‌ای از هنرمندی‌های شاعرانه هستند که زیبایی‌های لفظی و معنایی شعر رو افزایش می‌دهند. این آرایه‌ها تنوع زیادی دارند و شناخت همه آن‌ها نیاز به صرف وقت و حوصله زیادی دارد. 

آرایه‌های ادبی در یه نگاه کلی به دو دسته تقسیم میشوند: «آرایه‌های لفظی» و «آرایه‌های معنایی»

آرایه‌های لفظی کلماتی هستند که شعر را زیباتر می‌کنند. این زیبایی به صورتی است که اگر کلمه دیگری با همان معنی آورده شود، شعر دیگر زیبایی قبل رو ندارد. به بیان ساده آرایه‌های لفظی شعر را خوش‌آهنگتر و دلنشین‌تر می‌کنند.

دسته دوم آرایه‌های معنایی یا معنوی هستند. در این آرایه‌ها شاعر با استفاده از معنای کلمات و ترکیب آن‌ها با یکدیگر، یه تناسب معنایی زیبا و ظریف خلق می‌کند که علاوه بر زیبایی هنری، به درک معنی شعر هم خیلی کمک می‌کند.

در ویدئوهای این درس هر کدام از آرایه‌ها را با جزئیات بیشتر توضیح میدهیم و  حتما چند تا تست از آزمون‌های سال قبل حل می‌کنیم.

 • آرایه‌های ادبی
 • معنی واژه‌ها
 • غلط‌های املائی
 • نگارش و ویرایش
 • تناسب معنایی و شناخت مفاهیم

 • - جلسه دو: واج آرایی

  آرایه واج آرایی ویژه آزمون‌های استخدامی

 • - جلسه سه: آرایه جناس

  آرایه جناس ویژه آزمون استخدامی

 • - جلسه چهار: حل تست آرایه جناس

  حل تست آزمون استخدامی آرایه جناس

 • - جلسه پنج: آرایه تشبیه

  آرایه تشبیه ویژه آزمون استخدامی

 • - جلسه شش: آرایه استعاره

  آرایه استعاره ویژه آزمون استخدامی

 • - جلسه هفت: حل تست آرایه استعاره

  حل تست آزمون استخدامی آرایه استعاره

 • - جلسه هشت: آرایه تلمیح

  آرایه تلمیح ویژه آزمون استخدامی

 • - جلسه نه: آرایه مجاز

  آرایه مجاز ویژه آزمون استخدامی

 • - جلسه ده: حل تست آرایه مجاز

  حل تست آزمون استخدامی آرایه مجاز

 • - جلسه یازده: آرایه کنایه

  آرایه کنایه ویژه آزمون استخدامی

 • - جلسه دوازده: آرایه اغراق

  آرایه اغراق ویژه آزمون استخدامی

 • - جلسه سیزده: آرایه‌های تضاد و متناقض‌نما

  آرایه‌های تضاد و متناقض‌نما ویژه آزمون استخدامی

 • - جلسه چهارده: آرایه حسن تعلیل

  آرایه حسن تعلیل ویژه آزمون استخدامی

 • - جلسه پانزده: آرایه مراعات نظیر

  آرایه مراعات نظیر ویژه آزمون استخدامی

 • - جلسه شانزده: آرایه ایهام

  آرایه ایهام ویژه آزمون استخدامی

 • - جلسه هفده: آرایه‌های حس‌آمیزی و تشخیص

  آرایه‌های حس‌آمیزی و تشخیص ویژه آزمون استخدامی

 • - جلسه هجده: آرایه اسلوب معادله

  آرایه اسلوب معادله ویژه آزمون استخدامی

 • - جلسه نوزده: آرایه لف و نشر

  آرایه لف و نشر ویژه آزمون استخدامی

 • آزمون استخدامی

  آزمون استخدامی شباک