قوانین تدریس

قوانین و مقررات تدریس

  • تمامی فرآیندها مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
  • ارائه هرگونه محتوا و گفتگو که شامل توهین به مقدسات، قوانین، شخصیت ها، مذاهب، قومیت ها و ... باشد، ممنوع است.
  • ارائه هرگونه محتوا که بر خلاف قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران می باشد، ممنوع است.
  • راهیناب می تواند بر فرآیندهای تدریس و محتوا نظارت کند.
  • راهیناب در انتها از فرآیندهای کلاس ارزیابی برگزار می کند( که نتایج این ارزیابی شرط ادامه همکاری خواهد بود).
  • مدرس باید به ارائه،محتوای با کیفیت و مفید پایبند باشد.
  • رعایت کپی رایت در ارائه محتوا باید انجام گیرد.
  • مسئولیت ارائه هر گونه محتوا، عدم رعایت کپی رایت، عدم رعایت قوانین، عدم رضایت فراگیران بر عهده مدرس می باشد.
  • فرآیند تسویه حساب در انتهای دوره و پس از ارزیابی دوره به حساب معرفی شده توسط مدرس صورت می پذیرد.